Strook kleur.jpg
Strook wit.jpg

Verklaring Wilsbekwaamheid

Het doel is te beoordelen of iemand zijn besluit en de gevolgen ervan kan overzien. Voor het notariaat, de advocatuur en de rechtspraak worden medische verklaringen opgesteld in het kader van de wilsbekwaamheid.

Om goed te kunnen beoordelen moet de juiste informatie boven tafel komen. Optimale medewerking van de client is hierin belangrijk. Oprecht contact van de sociaal medisch adviseur met de client is de basis voor een goed gesprek.

De procedure wordt uitgelegd aan de hand van een aantal vragen in het onderstaande videofragment.

AdobeStock_291676647.jpeg
Strook kleur.jpg
AdobeStock_264399344.jpeg
Strook wit.jpg

Procedure en werkwijze

Een notaris (advocaat, rechter) kan een verzoek doen tot beoordeling van de wilsbekwaamheid voordat een akte opgesteld of gepasseerd wordt. De sociaal medisch adviseur beoordeelt deze wilsbekwaamheid en neemt contact op met de cliënt en/of de contactpersoon en er wordt een huisbezoek gepland.

 

Na legitimatie (wederzijds) wordt de reden van de komst met de cliënt besproken en de duur en inhoud van het onderzoek. Hier mag een vertrouwenspersoon bij aanwezig zijn. Er wordt over de gezondheid/problemen gesproken en het levensverhaal komt in het kort aan bod. Dan volgt een test voor het geheugen en het uitvoeren van enkele praktische opdrachten om een indruk te krijgen van het functieniveau.

 

Tot slot wordt een gesprek onder 4 ogen met de cliënt gehouden en wordt aansluitend de verklaring opgesteld en samen doorgenomen. Wanneer deze akkoord wordt bevonden op feiten blijft deze in schriftvorm achter of wordt naar de aanvragende notaris (advocaat/rechtbank) verstuurd.

 

Als het niet mogelijk is om een verklaring op te stellen wordt toestemming gevraagd voor het opvragen van medische informatie bij de behandelaar (arts) en worden de vragen doorgenomen. Na ontvangst van de informatie wordt de verklaring opgesteld en telefonisch besproken.

 
 
Strook wit.jpg

Uw privacy

De verzamelde informatie wordt opgeslagen volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid, zoals hier onder kort weergegeven:

  • Uw persoons- en medische gegevens slaan wij op en gebruiken we als basis voor het medisch advies aan de opdrachtgever.

  • Buiten het advies worden uw gegevens niet gebruikt of gedeeld met overige instanties of organisaties.

  • Uitsluitend op uw uitdrukkelijk verzoek worden uw gegevens gedeeld met een door u opgegeven persoon of instantie.

  • De werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de wetgeving op het gebied van de geneeskunde: Wkkgz, de WGBO en de AVG. 

  • Inzage in uw gegevens is mogelijk. U kunt ons daartoe een schriftelijk verzoek sturen.

  • Uw gegevens slaan wij niet langer op dan nodig is volgens wettelijke termijnen.